top of page

יצירות

 

בעמוד זה תוכלו למצוא, תמונות, כרזות ותכניות מתוך ההפקות ליצירותיה של ליליאן אטלן. לחצו על התמונה להגדלה ועל החיצים למעבר התמונות.

מר סליק, הצגת בכורה 1967
מר סליק, הצגת בכורה 1967
מר סליק, הצגת בכורה 1967
מר סליק, בכורה בישראל, 1972
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק 1972 תוכניה
מר סליק, הפקת פרינג' בצרפת
מר סליק, הפקת פרינג' בצרפת
מר סליק, הפקת פרינג' בצרפת
מר סליק, הפקת פרינג' בצרפת
מר סליק, 2010, הפקה בישראל
מר סליק, 2010, הפקה בישראל
מר סליק, 2010, הפקה בישראל
מר סליק, 2010, הפקה בישראל
המוסיקאים המהגרים, הפקה בצרפת
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
"המוסיקאים המהגרים"
bottom of page