top of page

ציורים

 

ליליאן אטלן ציירה ורשמה, ורבים מציוריה יצאו לאור כאיורים בספרה "כמה דפים שנתלשו מתוך הספר הגדול של החלומות", בהוצאת ל'הרמטן, 1998. ציורים אחרים שלה עיטרו כריכות של ספרים נוספים שכתבה. בעמוד הזה תוכלו להתרשם מכמה מציוריה. 

bottom of page