REVESRAB (4).png
REVESRAB (4).png

REVESRAB (3).png
REVESRAB (3).png

REVES6B (2).png
REVES6B (2).png

REVESRAB (4).png
REVESRAB (4).png

1/11

ציורים

 

ליליאן אטלן ציירה ורשמה, ורבים מציוריה יצאו לאור כאיורים בספרה "כמה דפים שנתלשו מתוך הספר הגדול של החלומות", בהוצאת ל'הרמטן, 1998. ציורים אחרים שלה עיטרו כריכות של ספרים נוספים שכתבה. בעמוד הזה תוכלו להתרשם מכמה מציוריה.