top of page

ביוגרפיה משפחתית

ברנרד קוהל בראיון על ליליאן אטלן

ליליאן ואביה ביום חתונתה

אלי כהן, אביה של ליליאן

מרגריט ואלי כהן ביום חתונתם

ברנאר קוהל היה בן 19 כשהשתחרר ממחנה הריכוז אושוויץ. הוא אומץ על ידי מרגריט ואלי כהן, יהודים צרפתים ממוצא סלוניקאי, וסיפר לבתם המתבגרת ליליאן, על קורותיו בשואה. כשגדלה ליליאן והחלה בכתיבה, חוויותיו הקשות של קוהל נעשו עבורה מקור השראה. יצירותיה לתיאטרון, סיפוריה ושיריה עובדו ותורגמו לכמה שפות, בהן אנגלית, עברית, יפנית וגרמנית. את הראיון עם ברנאר קוהל קיימו מיכאל אטלן ואוליביה זרקת, בפריס, נובמבר 2014.

 

bernard kuhl HEB

 

ליליאן אטלן על אביה, אלי כהן

Corridor Paradise Concert Brisé – L'Harmattan, 1988 pp. 134-135

 

"...אבי ראה בדת מקבץ של מנהגים, אך השקפתו זו לא עמדה בדרכו כשהעמיד לרשות הרב מחסן גדול שהיה שייך לו, שישמש כאולם לתפילות ראש השנה. השולחנות הארוכים עליהם היו עורמים בדים, הוצאו, ובמקומם התמלא המקום מאות כסאות, מאות פליטים. בזמן קינה מייגעת לימדתי את חברתי איך ליצור בובה בעזרת ידינו, זה לא הצליח, התפקענו מצחוק. זקנה אחת ביקשה שלא נפריע. שכחתי הכל אודותיה, למעט בכייה.

הרב והסוחר נהיו חברים אמיצים. האחד ידע אלו משפחות נצרכות, השני נתן את הכסף. יחד הם היו יעילים. זה ההיה צורך קיומי עבור שניהם. הם לא יכלו לחיות כאשר מישהו סבל.

לא רק טוב ליבם הפך אותם לשותפים, גם נשותיהם. הם נהגו להתמוגג בתלונות עליהן....

כאשר נודע להם אודות מחנות הריכוז בדרום, ניגשו כדי לנסות לשחרר ילדים. אך שם, לא הועילו הכריזמה של אני אוהב לצעוד והכסף של אלוהים נכשל בעבודתו. "

לחצו כאן וקראו בצרפתית על אלי כהן, במאמר על הרב הנרי שילי, רבה הראשי של צרפת בתקופת מלחמת העולם השניה: 

"...מונפלייה: אזכיר רק את שמותיהם של שני חברים להם הראה הרב שילי את הדרך, דרך בה הלכו בנאמנות עד מותם, זה של רמון וינטר וזה של אלי כהן. הנרי שילי נותר הרב של מונפלייה עד 1943, וחברותו עם אלי כהן מקורה בתקופה היא. התפילות הראשונות היו של ראש השנה ב-1940. הן התנהלו במחסן גדול שאלי העמיד לרשות הקהילה. ניסים של ממש התרחשו בעזרת הסיוע הכספי שהעניק אלי. אני זוכר בן היתר הגדה של פסח שהודפסה במהלך המלחמה, שהופצה בכל רחבי צרפת, ובסיועו של הרב הנרי שילי - גם במחנות העבודה. בינתיים, במקביל לטיפול בקהילתו, הפך הרב שילי לרב של כמה מחנות עבודה, ולאחר מכן, אחרי מעצרו של הרב הגדול הירשלר – הפך לרב של כל מחנות האזור הדרומי של צרפת...

...בתקופה ההיא שילי מקבל עזרה, כידוד ותמיכה מאת האיש יוצא הדופן הזה שאלי כהן היה. התפקיד של שילי, במקביל לעבודתו בתלמוד התורה, הופך יותר ויותר חברתי...

מפעלים שונים זוכים למנות  את הרב שילי בין יועציהם ושותפיהם. מאז ומתמיד היה מחויב למפעל הציוני והוא תומך בו בכל כוחו. קק"ל מבקש ליהנות מסמכותו. ארגון ה-OSE – ארגון יהודי להצלת ילדים(*) - נזקק לייעוצו. הוא נוטל חלק פעיל בהוראה בבית הספר ג'ילבר בלוך באורסיי. נאמן לזכרו של חברו ותלמידו אלי כהן, הוא יושב ראש במועצה הנושאת את שמו של זה האחרון.

bottom of page